PRIVACYBELEID

Via de app van Trainin worden persoonsgegevens van deelnemers verwerkt. FitnessNext respecteert jouw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Trainin (Trainin B.V. gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht) verwerkt persoonsgegevens als verwerker namens FitnessNext. In dit privacy statement informeren wij je graag over de veiligheid en privacy van jouw persoonsgegevens.

In dit privacy statement informeren wij je over (1) welke persoonsgegevens wij verwerken, (2) waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken, (3) hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren, (4) over wat je rechten zijn en op welke manier je die rechten kunt uitoefenen, en (5) over de beveiliging van je persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Door het gebruiken van de app laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Bepaalde gegevens die je als deelnemer deelt, zijn zichtbaar voor alle gebruikers. Dit is het geval als een deelnemer zich inschrijft voor een training. Andere deelnemers kunnen dan zien wie er deelneemt aan een training. Hoewel de app van Trainin beveiligd is tegen overname van gegevens daaruit, is het altijd denkbaar dat mensen toch foto’s of teksten overnemen en elders hergebruiken (al is het maar een screenshot of handmatig overtypen). De app van Trainin noch FitnessNext heeft daar invloed op.
Om de app van Trainin te kunnen gebruiken moet je jezelf eerst registreren. Je geeft daarbij toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij in dit privacy statement noemen. Na registratie bewaren wij via jouw e-mailadres de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat we je na inloggen kunnen herkennen, jij je kunt aanmelden voor deelname aan trainingen, we zicht hebben op je abonnementsvorm en je betalingen en zodat je eerder verstrekte gegevens kunt opvragen.
Om je te kunnen registreren voor de app van Trainin vragen wij je om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • (Profiel-)foto (optioneel).

2. Gebruik van je persoonsgegevens

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

 • Aanmaken en in stand houden van je account;
 • Verwerken en afhandelen van je producten en betaling (bijvoorbeeld voor je abonnement);
 • Verzenden van een nieuwsbrief;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten/producten.

Ontvangers van persoonsgegevens
Wij maken voor onze dienstverlening gebruik van andere partijen die onder onze verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoeren (bijvoorbeeld de accountant). Indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden delen wij je persoonsgegevens met deze derden. Met deze partijen worden overeenkomsten gesloten, zodat je persoonsgegevens op dezelfde manier tegen misbruik zijn beveiligd als bij ons.

Wij zullen de aan jouw e-mailadres gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de levering van de dienst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies
Analytische cookies
Via de website van FitnessNext worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De op deze manier verkregen informatie wordt, inclusief je IP-adres, overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en vervolgens daar door Google opgeslagen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

3. Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij je gegevens in eerste instantie hebben gekregen.

Je accountgegevens
Je accountgegevens bewaren wij totdat je jouw account hebt verwijderd. Na het verwijderen archiveren wij je gegevens twee maanden. Na afloop van die termijn worden je gegevens definitief vernietigd.

(Support)vragen en de afhandeling
Als je ons een app of e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als de inhoud van de app of e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevens over betalingen ten aanzien van gekochte producten of diensten
Gegevens over betalingen ten aanzien van gekochte producten of diensten bewaren wij 7 jaar, nu daarvoor de fiscale bewaarplicht geldt.

4. Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens en het intrekken van je toestemming. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoudt.

Inzage
Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken. Het recht op inzage is door app van Trainin al op een veilige manier geregeld doordat je via je account zelf kunt zien welke persoonsgegevens over jou worden verwerkt (naam, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel adres en foto). Het kan zijn dat je daarnaast nog andere informatie wilt hebben. Je kunt daartoe een verzoek indienen. Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt inzien.

Rectificatie
Je hebt recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit recht is door de app van Trainin gewaarborgd, doordat je via je account zelf jouw persoonsgegevens op elk moment kunt aanpassen/rectificeren.

Gegevenswissing
Je kunt ons vragen je persoonsgegevens te wissen als volgens jou één van de volgende gevallen van toepassing is:

 • Indien je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt;
 • Indien je jouw toestemming intrekt (voor zover je gegevens worden gebruikt op grond van jouw toestemming);
 • Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Indien wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt laten wissen en waarom je vindt dat wij dit moeten doen.

Gegevensoverdraagbaarheid/dataportabiliteit
Je hebt het recht om jouw gegevens in gestructureerde vorm op te vragen. Hiervoor zullen we je vragen je te identificeren. Je ontvangt de door jou verstrekte gegevens. Gegevens die betrekking hebben op contact met andere gebruikers van de app van Trainin vallen buiten dit recht. Na het verstrekken van de gegevens worden deze nog niet verwijderd van de app van Trainin. Je gegevens worden pas verwijderd na het verwijderen van jouw account.

Toestemming
Als wij alleen met jouw toestemming je persoonsgegevens gebruiken, dan mag je deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van je toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

5. Uw rechten uitoefenen

Als je een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kun je daarvoor een verzoek indienen. We vertellen je dan binnen één maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als je verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden door ons worden verlengd. Als wij de termijn willen verlengen, laten wij je dat binnen één maand na ontvangst van je verzoek weten.

Je kunt je verzoek per brief of e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens staan vermeld onder 7.

Als je verzoek niet wordt uitgevoerd, vertellen we je dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Als je het daarmee niet eens bent, kun je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een e-mailadres en wachtwoord;
 • Wachtwoorden worden door middel van onomkeerbare hashing opgeslagen;
 • Secured communicatie met server (HTTPS / SSL);
 • De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

7. Contactinformatie

Postadres:
FitnessNext
Waterput 49
5432 MP CUIJK

E-mailadres:
info@fitnessnext.nl

8. Wijzigingen

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie kun je vinden op onze website. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan dit statement.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2023.